CHEMGAS SHIPPING

Disclaimer en privacybeleid

Algemeen

Chemgas Shipping BV (Kamer van Koophandel 24107452), hierna te noemen Chemgas, verleent u hierbij toegang tot www.chemgas.nl en publiceert hier teksten en afbeeldingen. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt verschaft zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Chemgas is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid om gebruik te maken van deze website of de verschafte informatie dan wel enig handelen of genomen beslissingen daaruit voortkomend.

Auteursrechten

Chemgas heeft auteursrecht op de inhoud van deze website. Het is gebruikers niet toegestaan om enig gedeelte van de website voor commerciŽle doeleinden te kopiŽren, door te geven, te distribueren of van de website afgeleide voortbrengselen te maken. Koppelingen naar andere websites zijn slechts bedoeld om de mogelijke aandacht van de bezoeker van deze website op die sites te vestigen. Chemgas heeft geen zeggenschap noch controle over zulke gekoppelde sites en een koppeling naar andere websites impliceert geen onderschrijving daarvan, noch strekken deze disclaimer en het hier beschreven privacybeleid zich uit tot gekoppelde websites.

Privacybeleid

Het bezoek aan deze website wordt geregistreerd. In de gevallen dat Chemgas Shipping persoonlijke gegevens verzamelt die door de bezoeker van de website vrijwillig zijn verschaft of ingevuld, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het opvolgen van een verzoek, het verschaffen van informatie en het verwerken van sollicitaties conform de van toepassing zijnde wetgeving.

We maken geen gebruik van zogenaamde cookies op deze website. Op zowel website als disclaimer en privacybeleid is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend aan de bevoegde rechter te Rotterdam ter beslissing worden voorgelegd.